سازه پاد

شرکت سازه پاد یکی از زیر مجموعه های اصلی شرکت مادر تخصصی سازه در اجرای ساخت و سازهای صنعتی و پروژه های نفتی است. باز طراحی وب سایت شرکت سازه پاد از مهر ۹۴ آغاز شد. در طراحی از هدر چپ پین استفاده شده ، همچنین بکارگیری نمایش ویژه ای برای پروژه های سازه به زیبایی این سایت افزوده است. رعایت استاندارد های روز دنیا در کنار زیبایی چهارچوب اصلی این پروژه را تشکیل داده است.

  8990
هم رسانی:

کارهای مشابه