آلما ژن

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴ سئو, طراحی سایت وب سایت 0

شرکت آلماژن به عنوان نماینده ی خاورمیانه ای چندین کمپانی سرشناس دنیا نظیر دیاتک فارماکو ژنتیک ، هارت ژنتیک ، بایوتایپ دیاگنوستیکس جزء پیشگامان صنعت ژن درمانی در ایران است.

طراحی وب سایت ؛ سرویس ایمیل تجاری و خدمات سئو از جمله همکاری های وبیکو و آلماژن است که البته همچنان در حال همکاری هستیم.

  1100
هم رسانی:

کارهای مشابه