برای بستن ESC را فشار دهید

هوش مصنوعی

0 مقاله

هوش مصنوعی (AI) توانایی رایانه یا روباتی است که توسط رایانه کنترل می‌شود، برای انجام کارهایی که معمولاً توسط انسان انجام می‌شود، زیرا به هوش و تشخیص انسان نیاز دارد.

اشتباهی در اینجا رخ داده است...

برای جستجوی شما پاسخ مناسبی نیافتیم.