برای بستن ESC را فشار دهید

0 18
8
رها
8 دقیقه برای خواندن

Google ممکن است URL متفاوتی را برای نمایش در نتایج جستجو از آدرس فهرست شده در یک تگ متعارف انتخاب کند. در اینجا این است که چرا ممکن است این اتفاق بیفتد. وقتی گوگل URL متعارف اشتباهی را انتخاب می کند چه اتفاقی می افتد؟…

0 19
9
رها
9 دقیقه برای خواندن

روندها می آیند و می روند – اما در حال حاضر، متخصصان سئو باید روی چه چیزی تمرکز کنند؟ این سوال بپرسید سئو از ایان از سان خوان می آید که می پرسد: هر سال، متخصصان سئو به دنبال یک گلوله جادویی هستند. حتی پس…